UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021

do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
od 2 do 9 marca 2020r. Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka
w dotychczasowym przedszkolu).

_________________________
od 10 do 24 marca 2020r. Zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).

od 1 czerwca

do 31 lipca 2020r.

od 26 do 30 marca 2020r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym żądania przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia w terminie 14 dni). od 3 – 7 sierpnia 2020r.
1 kwietnia 2020r. Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji. 10 sierpnia 2020r.
od 3 do 10 kwietnia 2020r. Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Od 11– 20 sierpnia 2020r.
14 kwietnia 2020r. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 21 sierpnia 2020r.

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

         Grupa „ Gumisie” zakończyła realizację kolejnego modułu z lubianego przez dzieci projektu „ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” - „ Bezpieczni z Małym Misiem”. Tym razem Mały Miś Benio przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w przedszkolu, w internecie, na ulicy, wobec osób obcych i nieznanych psów. Gośćmi dzieci były panie pracujące na co dzień w Policji, Straży Miejskiej, Służbie Zdrowia. Na spotkanie z panią ze Straży Miejskiej dzieci zaprosiły swoich kolegów i koleżanki z grupy Słoneczka. Dzieci poznały wiele ważnych zasad, którymi trzeba się kierować, aby czuć się bezpiecznie. Wśród najważniejszych były:

- nie należy bawić się zapałkami;

- nie należy brać i połykać leków bez osoby dorosłej;

- należy korzystać z Internetu tylko w obecności osoby dorosłej;

- nie należy otwierać drzwi osobom obcym, nieznanym;

- nauczyły się bezpiecznej pozycji podczas ataku obcego psa;

- zapoznały się z numerami alarmowymi podczas zabaw i scenek dramowych;

- przypomniały sobie zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę itp.

Zabawy w teatr to jedno z celowych zajęć realizowanych w grupie "Słoneczka".

dzieci odwiedziły przedszkolna garderobę,

w której przymierzały różne stroje i maski. Radości nie było końca.