UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

rodo

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 

 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami

Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

- Administratorem pozyskiwania danych jest: Przedszkole Publiczne nr 32

im. „Jaś i Małgosia” we Włocławku, ul. Kaliska 108, tel. 54  234 17 59,

adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych

danych jest Pani Dorota Brykner – dyrektor Przedszkola, tel. 54 234 17 59,

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak,

tel. 54 427 01 58, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora

w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Przedszkola , SIO.

-  Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

-  Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych

pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu

powierzono dane.

-  Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich 

i organizacji międzynarodowych.

- Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora

przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z

przepisami archiwizacji.

- Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być

 

umieszczane na stronie internetowej przedszkola: http://pp32wloclawek.pl/ w celu

promocji działań dydaktyczno-wychowawczych Przedszkola i osiągnięć

przedszkolaków na podstawie pisemnej zgody rodziców dziecka.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

- przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

- podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło

na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

bip

.